ארמון Frednsborg והחלפת המשמרות.

  • מחבר:

מגן/פארק ארמון המלכה חזרתי לרנו השכורה,ליבש את המצלמות ולמצוא יעד חדש מבנק המטרות. בעוד יצי מגופי בתוך הרנו,מיבש את המלמות והחצי השני בחוץ נרטב בגשם – אני שומע מוזיקה ממרחוק. בקצה הרחוב הסמוך נעצרת ניידת משטרה ורעש המוזיקה…מתגבר.


הישראלי שבי פועל אינסטקטיבית: יש ניידת משטרה,יש קולות מוסיקה:משהו קורה ואלך הציץ ולראות…
ואז:במעלה הרחוב משמר המלכה,במדיו המלאים צועד ומנגן. טקס החלפת משמרת צהריים,ואיתו ברכת המלכה לאשמורת השנייה של היום – מתחיל.


בחיפזון חזרתי לרנו לקחתי מצלמה והתלוותי לכל מהלך טקס החלפת המשמרות וברכת המלכה למחצית היום. הטקס ארך כמה שעו,כשבשיאו המלכה יוצאת של תזמורת חיל המשמר ומודה להם על נגינתה.
מברור עם המקומיים:טכס כזה מתבצע כל יום אבל בדרך כלל,קורה בקופנהגן בארמון המלך. מאחר והיו המלכה שוהה בארמון Frednsborg הטקס מתבצע – פה.
אז הינה דוגמית מתמונות טכס החלפת משמרת וברכת המלכה,וכן גם המלכה עצמה מופיעה בתמונות….


מברור עם המקומיים:טכס כזה מתבצע כל יום אבל בדרך כלל,קורה בקופנהגן בארמון המלך. מאחר והיו המלכה שוהה בארמון Frednsborg הטקס מתבצע – פה.
אז הינה דוגמית מתמונות טכס החלפת משמרת וברכת המלכה,וכן גם המלכה עצמה מופיעה בתמונות….

מנחם